Purpose Driven Life Audio

Akpa usen 1 Afḷd Ñkpọ Atọọñọ Ye Abasi

Akpa usen 2 Afo Udooho Ndudue

Akpa usen 3 Nsoo Ido Ataa Udọn Uwem Mfo?

Akpa usen 4 Ubod yak Adiba Ke Nsinsi

Akpa usen 5 Edikịt Uwem daña Abasi Akịt

Akpa usen 6 Uwem ado Udeeme Utom Imiduakka Ikpeene

Akpa usen 7 Ntak Afịd Ñkpọ

Akpa usen 8 Ebod Esịn ke Idaraesịd Abasi

Akpa usen 9 Nsoo Inem Abasi Esịd?

Akpa usen 10 Esịd Ekọọm

Akpa usen 11 Edikappa ndo Ataa Ufan ye Abasi

Akpa usen 12 Edinam Ufan Mfo ye Abasi Akọd

Akpa usen 13 Ekọọm Aneme Abasi Esịd

Akpa usen 14 Ini ami Abasi Abaaha nte Ada Ñsan-ñsan

Akpa usen 15 Ubot enọ Ubon Abasi

Akpa usen 16 Se Inekke Ido Ataa Akpan Ñkpọ

Akpa usen 17 Itie se Akeene Adʌk Atu

Akpa usen 18 Edidu Uwem Keed

Akpa usen 19 Adikọd nnyʌñ ntọd ke Itie Keed

Akpa usen 20 Edibọp Eñwana Amake-asuana

Akpa usen 21 Edikpeme Ufọk-Abasi Mfo

Akpa usen 22 Ekubot yak Adiba Nte Christ

Akpa usen 23 Daña Nnyịn Ikọd

Akpa usen 24 Edikpǝhọ nto Akpanikọ

Akpa usen 25 Edikpǝhọ nto Afanekọñ

Akpa usen 26 Edikọd nto ke Idomo

Akpa usen 27 Edikan Idomo Ubọk

Akpa usen 28 Asidad Ini

Akpa usen 29 Adiyịmme Edinam Udeeme Utom mfo

Akpa usen 30 Ekubot Adinam Ñkpọ Anọ Abasi

Akpa usen 31 Adidiọọñọ se Ekubod Fien Enọ

Akpa usen 32 Adikama se Abasi Ake Unọọ

Akpa usen 33 Daña ataa Nditọ Ufọk Esinam Ñkpọ

Akpa usen 34 Adikere Ñkpọ nte Ayịn-Ufọk

Akpa usen 35 Odudu Abasi ke Idaha Mmemidem Mfo

Akpa usen 36 Ubot Enọ Ubiọñ Utom

Akpa usen 37 Adinemme Mbaña Etob Uwem Mfo

Akpa usen 38 Adido Nwuọ-Nda Awo Abasi ke Ederimbod

Akpa usen 39 Edinam Uwem Mfo Adukemme

Akpa usen 40 Adinie Ntak Udu Uwem