Purpose Driven Life Audio

Kilumbu 1. Nionso Bandaka Na Nzambi

Kilumbu 2. Beno Kele Kisumbula Ve

Kilumbu 3. Nini Kele na ku Tuadisa Luzingu na Beno?

Kilumbu 4. Ku Salama Samu na ku Zingila Mvula na Mvula

Kilumbu 5. Ku Mona Luzingu na Mutindu ya Nzambi

Kilumbu 6. Luzingu kele Thumunu ya fi Thangu Thangu

Kilumbu 7. Tina ya Mambu nionso

Kilumbu 8. Ku Kubukua Samu Na Khini Ya Nzambi

Kilumbu 9. Nini ke Sekisaka Nzambi?

Kilumbu 10. Ntima ya Nzitusu

Kilumbu 11. Ku Kuma Ba Nkundi Ya Kieleka ya Nzambi

Kilumbu 12. Ku Tomisa Kinkundi na Beno na Nzambi

Kilumbu 13. Nzitusu Yina Ke Sepedisaka Nzambi

Kilumbu 14. Thangu Nzambi Kele Na Ku Monana Neti Thama

Kilumbu 15. Ku Salama Samu Na Dikanda ya Nzambi

Kilumbu 16. Yina Me Lutisa Mfunu

Kilumbu 17. Kisika Ya Ku Vuilu

Kilumbu 18. Ku Zinga Luzingu Na Kintuadi

Kilumbu 19. Ku Tomisa Dikabu

Kilumbu 20. Ku Vutusa Kimphangi Yina Kabuanaka

Kilumbu 21. Ku Vunga Dibundu Na Beno

Kilumbu 22. Ku Vangama Samu na Ku Kuma na Kifuani ya Klisto

Kilumbu 23. Inki Mutindu Beto Ke Yundukilaka

Kilumbu 24. Ku Bangumuka na Kieleka

Kilumbu 25. Ku Bangumuka Na Ku Yamusu

Kilumbu 26. Ku Yunduka na nzila ya Tontolo

Kilumbu 27. Ku Nunga Tontolo

Kilumbu 28. Yawu Ke Bakaka Thangu

Kilumbu 29. Ku Ndimama Ya Thumunu Na Beno

Kilumbu 30. Ku Bongisama Samu Na Ku Sadila Nzambi

Kilumbu 31. Mpisulu ya ku Bongisama na Beno

Kilumbu 32. Ku Sadila Yina Nzambi Pesaka Beno

Kilumbu 33. Inki Mutindu Bisadi ya Kieleka Ke Sadilaka Ba Mambu

Kilumbu 34. Ku Yindula na Mutindu ya Kisadi

Kilumbu 35. Lulendo ya Nzambi na ku Lembakana na Beno

Kilumbu 36. Ku Salama Samu Na Thumunu Mosi

Kilumbu 37. Ku Kabula Tsangu Ya Luzingu Na Beno

Kilumbu 38. Ku Kuma Muklisto Yina Kele Na Kitezo ya Yinza

Kilumbu 39. Ku Vuandikisa Luzingu na Beno

Kilumbu 40. Ku Zinga na Nsasa