Purpose Driven Life Audio

Kutan 1 Chi xjunil natikla rik’in li Dios

Kutan 2 Ink’a’ Xatyo’la Yal Chi Jo’kan

Kutan 3 ¿K’a’ ru Nab’eeresin Re Laayu’am?

Kutan 4 Yoob’tesinb’ilo Re Wank Chi Junelik

Kutan 5 Li Yu’am Jo’ Chan Ru K’a’uxlanb’il Xb’aan Li Dios

Kutan 6 Li Yu’am Yal Jun K’amok Ajwi’

Kutan 7 Li Xyaalal Naq Nak’ulman Li K’a’aq Re Ru

Kutan 8 K’a’uxlanb’ilat Re Xb’aanunkil Li Nawulak Chi Ru Li Dios

Kutan 9 ¿K’a’ Ru Nak’ehok Xsahil Xch’ool Li Dios?

Kutan 10 Li Tz’aqal Loq’onink

Kutan 11 Qak’amaq Qib’ Sa’ Usilal Rik’in Li Dios Jo’ Jun Chaab’il Amiiw

Kutan 12 Chi K’iiq Laawanjik Sa’ Amiiwil Rik’in Li Dios

Kutan 13 Li Loq’onink Li Nawulak Chi Ru Li Dios

Kutan 14 Naq Chanchan Naq Naxnajtob’resi Rib’ Li Dios

Kutan 15 Wankat Re Wank Jo’ Ralal Xk’ajol Li Dios

Kutan 16 Li Q’axal Aajel Ru

Kutan 17 Jun Li Na’ajej Re Wank

Kutan 18 Chaab’il Wank Sa’ Komonil

Kutan 19 Xk’iiresinkil Li Yu’am Re Wank Sa’ Komonil

Kutan 20 Xk’amb’al Wi’ Chik Qib’ Sa’ Usilal

Kutan 21 Il Chi Us Laawech Aj Paab’anelil

Kutan 22 Xatyoob’tesiik Re Naq Jo’aqat Li Cristo

Kutan 23 Chan Ru Nokok’i

Kutan 24 Jalb’ilo Xb’aan Li Yaal

Kutan 25 Jalb’ilo Xb’aan Li Ch’a’ajkilal

Kutan 26 K’iik Sa’ Xyanq Li Aaleek

Kutan 27 Chan ru numtaak sa’ xb’een Li aaleek

Kutan 28 Naraj Li Honal

Kutan 29 K’ulub’an Li Xk’ehe’ Sa’ Aab’een

Kutan 30 Yiib’anb’ilat Re K’anjelak Chi Ru Li Dios

Kutan 31 Taw Ru K’a’ut Naq Jo’kan Yiib’anb’ilat

Kutan 32 Oksi Li K’eeb’il Aawe Xb’aan Li Dios

Kutan 33 Chan Ru Nake’xb’aanu Eb’ Li Tz’aqal Aj K’anjelChan Ru Nake’xb’aanu Eb’ Li Tz’aqal Aj K’anjel

Kutan 34 Li xna’leb’ jun laj k’anjel

Kutan 35 Li Xwankilal Li Dios Sa’ Laamajelal

Kutan 36 Yiib’anb’ilat Cho’q Re Jun TaqlaakYiib’anb’ilat Cho’q Re Jun Taqlaak

Kutan 37 Seeraq’i Resil Li Xk’ule’ Sa’ Laayu’amSeeraq’i Resil Li Xk’ule’ Sa’ Laayu’am

Kutan 38 Laa’ataq Jun Aj Paab’anel Jun Sut Rub’el Choxa

Kutan 39 K’e Reetal Laayu’am

Kutan 40 Chatwanq Chi Wan Rajb’al