Purpose Driven Life Audio

Ñaal 1. Fop na Roog a fertu

Ñaal 2. Ke xewna gartirang

Ñaal 3. Xar na ɗoxaa o ñoow of

Ñaal 4. Sakel ndax o refaa boo faw

Ñaal 5. Ga’it o ñoow ne Roog a ga’tuuna

Ñaal 6. O ñoow ole calel ñaal oo ñaal oo

Ñaal 7. Ke garitna kuu refna

Ñaal 8. Njagandel yaam ke felna a Roog

Ñaal 9. Xar na Taxa Roog a Muuƴoox?

Ñaal 10. Xeeñ le na paɗax ale

Ñaal 11. Ndefat qaariit Roog o ñis o leng

Ñaal 12. Maaknaa Nqaariitoor Nuun fa Roog

Ñaal 13. A paɗax ale felna a Roog

Ñaal 14. Roog a nandtangaa yee kaa goƭ

Ñaal 15. Aqatinel yaam Ƥasil ne Roog

Ñaal 16. Ke Moƴna Jeg o Njiriiñ

Ñaal 17. O Mbiñ Onqaa Wareena o Fog

Ñaal 18. Njang o Ñoowandooraa

Ñaal 19. Saxnaa Mbokatoor

Ñaal 20. Ndalnatindaa o Fog ole Ɗeg’ina

Ñaal 21. Nqoxtaa Jangu Nuun

Ñaal 22. Sakel ndax nu nandat fa Kiristaa

Ñaal 23. Ne I Maaktaa

Ñaal 24. Suptel Na Pexey Ndigil Ne

Ñaal 25. Suptel Na Pexey Coono Ke

Ñaal 26. Maakaa Na Pexey Pog Ke

Ñaal 27. Maafaa Pog Ke

Ñaal 28. Kaa Laamit o Daaw

Ñaal 29. Njaɓ Nduleer Ne Nuun

Ñaal 30. Moolel Ndax Nu Njalanaa a Roog

Ñaal 31. And Apaax Ne Nu Saxitna

Ñaal 32. Njiriiñooraa Ke Roog a Cooxna a Nuun

Ñaal 33. Ne Dag Roog Tigi We A Mbi’taa

Ñaal 34. Xalaattaa Nen o Tag

Ñaal 35. Katil Ne Roog Kam o Keesel Ole Nuun

Ñaal 36. Sakanel Nduleer

Ñaal 37. Nqaajreel Yegnit ne No Ñoow Nuun

Ñaal 38. Refat Kerceen fa Maak

Ñaal 39. Mbodrand o Ñoow Nuun

Ñaal 40. Ñoowtaa Njofnax